STEM-освіта, як ми її розуміємо

  •   STEАM – це не просто технічна освіта, це підхід до освітнього процесу. Навчання за допомогою технічних засобів та гаджетів.
  •  STEM-навчання цінне тим, що спонукає до інтегрованого мислення.
  •  STEM - допомагає зрозуміти особливості природи й сучасних технологій;інтегрує дослідницьку та творчу діяльність учнів для самостійного отримання й опрацювання результатів.
  •  STEАM – це вдале поєднання креативності та технічних знань. що допомагає опанувати «навички ХХІ століття» та створює фундамент для професій майбутнього.

  •  Ця освіта реалізовує: розвиток логічного, критичного мислення здобувачів освіти; набуття вміння школярами усвідомлено вирішувати в майбутньому життєві ситуації; формування цифрової грамотності.

  •   STEM-освіта забезпечує тісний взаємозв'язок суміжних наук та інтегрує зовсім різні навчальні предмети у процесі навчання, що спонукає сучасних здобувачів освіти осмислювати процеси та шукати причинно-наслідкові зв'язки, розвиває їхню логіку, мислення і, що найголовніше, у вивченні іноземних мов - комунікативні здібності .
  •  STEM-освіта – це комплексний міждисциплінарний підхід , який поєднує в собі природничі науки з технологіями, інженерією і математикою, іх проекцією на життя, де всі предмети взаємопов'язані й інтегровані в єдине ціле."

Немає коментарів:

Дописати коментар