STEM у початковій школі 2020-2021н.р.

 Проєкт «Мій безпечний шлях до школи»       4 – В клас

 Педагоги: Жук О.А. (вчитель  інформатики), Переяслова С.Л. (вчитель початкових класів), Андрієнко І.І. (вихователь)

Мета

  • поглибити знання учнів про правила пішохідного руху, про світлофори та їх
  • призначення; вчити розпізнавати сигнали регулювальника; 
  • учити практично визначати безпечні місця переходу вулиці на шляху до школи; 
  • розвивати вміння орієнтуватися на  вулицях міста; 
  • виховувати культуру поведінки на вулиці.

Інтегрувати базові знання з предмету «Основи здоров’я», математики, трудового навчання, та інформатики на практиці за допомогою електронного конструктора KS0070KEYESTUDIO UNO R3; конструктор «Лего». 

Розкрити причинно-наслідкові зв’язки між  спостережуваними явищами та теоретичними закономірностями. Продовжувати  формувати інтерес учнівського колективу до наукових досліджень.

Зміст проєкту буде спрямовано на розвиток в учнів наступних компетентностей:

Ключові компетентності

Математична - застосовування математичних методів для опису, дослідження явищ і процесів.

Природнича - вміння пояснювати природні явища і технологічні процеси;

- використання знань з природознавства для вирішення завдань, пов'язаних із реальними об'єктами природи і техніки;

- здатність, за допомогою практичних методів самостійно чи в групі досліджувати природу;

- оцінка значення природии та технологій для формування цілісної наукової картини світу, сталого розвитку.

Інформаційно-цифрова - уміння використовувати сучасні пристрої для опрацювання, збереження, передачі та представлення інформації;

- використання сучасних цифрових технологій і пристроїв для обробки результатів експериментів;

- ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією, сучасною цифровою технікою.

Ініціативність і підприємливість - уміння застосовувати фізичні знання для

генерування ідей та ініціатив щодо проєктної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й  енергетичними ресурсами;

Обізнаність і самовираження- використання знань з математики, трудового навчання та  інформатики під час реалізації власних творчих ідей.

Предметні компетентності (їхня суть розкривається в наскрізних змістових  лініях): 

1) уміння планувати, підготувати, спостерігати експеримент;

2) уміння застосовувати набуті знання на практиці та обробляти результати  експерименту;

3) уміння інтерпретувати результати досліджень.

Етапи та стадії проектування

I етап - організаціно-підготовчий. Визначення теми та завдань проекту

Стадії:

• розробка плану виконання проекту;

• пошук виробу;

• обґрунтування проекту на виріб;

• формування банку ідей.

У чому полягає задум?

Для чого це потрібно?

Дізнатися якомога більше про дивовижний світ правил дорожнього руху, про світлофори та їх призначення.

- Підвищення рівня знань дорожнього руху та правил поведінки в надзвичайних ситуаціях

-  Зменшення кількості випадків ДТП

Перед початком проекту учням були видані буклети, де чітко окреслювались цілі, етапи, обов’язки учасників проекту:

Чого ми будемо навчатися

Пізнавати світ правил дорожнього руху

Шукати, порівнювати, аналізувати, робити висновки

Допомагати один одному

Оцінювати роботу товаришів

Шукати і знаходити інформацію в Інтернеті

II етап - конструкторський. Планування діяльності.

Клас ділиться на групи, кожна група отримує завдання і визначає список проблемних питань, обговорює план роботи, розподіляє обов’язки.

Стадії:

• вироблення ідей та варіантів;

• складання ескізного малюнка остаточного варіанту виробу;

• виконання ескізів деталей проектованого виробу;

• вибір конструкційних матеріалів;

• розробка технологічної послідовності виготовлення виробу;

Групи

Виконавці

Завдання

Результат

1 група

АнтоненкоП., Фартушний І.,  Цуркан Б.,  Твердохліб К.,

Провести тест опитування «Друзі Світлофора Моргайка»

Презентація

2 група

Гавриленко О., Аляб’єва К., 

Соловйов І., 

Флюр Д.

Опрацювати різноманітний матеріал, з’ясовуючи, які бувають світлофори за їх призначенням, підготувати виступ «Світлофор в живих картинках».

Розробка вікторин, дидактичної гри за тематикою, виступ групи.

3 група

Завізіон Є., Попов І., Захаркіна С., Велика І.

Дізнатися чому, коли та навіщо виникли світлофор, жезл, тротуар, фари.

Презентація

4 група

Бурик А.,

Литовченко А.,

Обозна М.,

Крючков О.,

Тютюник О.

Опрацювати різноманітний матеріал, з’ясовуючи, які бувають та дорожні знаки за їх призначенням, підготувати виступ «Про дорожні знаки в живих картинках».

Розробка вікторин, кросвордів за тематикою, виступ групи.

III етап– технологічний.

Стадії:

• виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом з дотриманням технологічної, трудової дисципліни, культури праці.

Виконання проекту.

Наші завдання

1.Клас ділиться на декілька команд.

2.Команди обирають власний шлях і сміливо крокують ним до досягнення спільної

мети та шукають відповідь на запитання: «Що буде, якщо відмінити правила дорожнього

руху?»

3.Шлях-роздоріжжя для кожної команди свій:

- Чи дійсно світлофор – наш помічник?

- Чи можна нам прожити без дорожніх знаків?

- Чому, коли та навіщо виникли жезл, тротуар і фари?

Мандрувати по Світу правил дорожнього руху нам допоможуть книжки, комп’ютер

та всесвітня павутина.

Ключове питання

Якщо відмінити правила дорожнього руху – що буде?

Тематичні питання


- Чи може світлофор бути моїм другом?

- Чи можна нам прожити без дорожніх знаків?

- Чому, коли та навіщо виникли жезл, тротуар і фари?

Змістові питання

- Хто такий справжній друг?

- Що таке світлофор?

- Що означає кожне світло-око світлофора?

- Як слід переходити вулицю?

- Що регулює рух на вулиці?

- Які ти знаєш дорожні знаки?

- Що вони означають?

- Коли з’явився тротуар?

- Чому прилади освітлення на машинах називаються фарами?

Четвертий етап – заключний.

Стадії:

  •  порівняння і випробування проектованого виробу, порівняння виготовленої

конструкції із запланованою;

  • презентація творчої діяльності та проектовано виробу.

Стислий опис

Проєкт для учнів початкової школи (4 – В клас) із правил дорожнього руху.

Учні на уроках основ здоров’я, трудового навчання, математики, Я у світі та в

позаурочний час, розділившись на три групи, досліджують, вирішують питання,

пов’язані з правилами дорожнього руху.

1-ша група учнів провела тест-опитування «Друзі Світлофора Моргайка». Результати представила у вигляді презентації.

2-га група опрацювала різноманітний матеріал, з’ясовуючи, які бувають світлофори за їх призначенням. Результати представила у вигляді дидактичної гри.

3-тя група знайшла відповіді на питання «Чому, коли та навіщо виникли жезл,тротуар, фари». Результати представила у вигляді презентації.

4-та група опрацювала різноманітний матеріал, з’ясовуючи, які бувають знаки за їх призначенням. Результати представила у вигляді публікації.

Навчальні цілі та очікувані результати

- Учні вчаться виділяти, аналізувати, синтезувати потрібний матеріал у великому потоці інформації.

- Удосконалюють навички усного та писемного мовлення.

- Розвивають навички роботи в групі.

- Вчаться виступати перед аудиторією, стисло формувати свою думку.

- Вчаться правильно планувати свій час.

Діяльність учнів

1-ша група дослідила, чи завжди виконують їх ровесники вказівки Пана Світлофора. Для цього вони провели тест-опитування серед учнів початкової школи. За результатами склали діаграму «Друзі Світлофора Моргайка» та визначили клас найдисциплінованіших пішоходів (діаграма). Отриманий матеріал представили у вигляді презентації.

Девіз групи: «Пам’ятай, не забувай, світлофора поважай!»

- У нас виникла цікава ідея. Ми вирішили перевірити, чи всі наші однолітки поважають Пана Світлофора?


2-га група обрала підготовку виступу «Про світлофори в живих картинках» як шлях для розкриття своєї теми «Чи можна нам прожити без світлофора?». Діти шукали інформацію про призначення світлофора, його видів, складали пам’ятку для пішоходів, знаходили загадки, вірші, презентували дидактичну гру «Світлофор – наш рятівник».

Девіз групи: «Не поспішай, а зупинись – на світлофор ти подивись!»

3-тя група провела екскурс в історію деяких дорожніх атрибутів (світлофора, жезла, тротуару, фар). Увесь знайдений матеріал аналізувався, синтезувався та був представлений у вигляді презентації.

Девіз групи: «Що, де, коли, чому і як? Історія подасть нам знак!»

4-та група обрала підготовку виступу «Про дорожні знаки в живих картинках» як шлях для розкриття своєї теми «Чи можна нам прожити без дорожніх знаків?». Діти шукали інформацію про призначення дорожніх знаків, складали пам’ятку для пішоходів, знаходили загадки, вірші, готували виступ.

Девіз групи: «Не поспішай, а зупинись – на знак дорожній подивись!»

Підсумок.

Анкета для дітей:

1.Чи потрібну проблему ми досліджували?

2.Що було добре зроблено?

3. Що погано?

4.Оцініть роботу над проектом.

Заключне слово вчителя.

Працюючи над проектом, здобувачі освіти досягли виконання його головної мети. Пишаємося тим, що учні, дійсно покращили знання правил дорожнього руху й навчилися використовувати набуті знання в повсякденному житті. Під час реалізації проєкту відбувався розвиток творчих, інтелектуальних здібностей, почуття колективізму, дружби, взаємоповаги, ще краще відкрилися таланти презентувати свої вироби.

Немає коментарів:

Дописати коментар